بدینوسیله بازدید مدیر عامل محترم شهرک های صنعتی استان البرز آقای دکتر عقاب نشین و هیئت همراه از مجموعه تولیدی و صنعتی شرکت پدیده ماندگار کیمیا و آشنایی ایشان با تولیدات متنوع ، خط تولید و ماشین آلات جدید تولید محصولات لوازم خانگی در این شرکت را گرامی میداریم.

در جلسه فوق که در محل شرکت برگزار شد مدیر عامل شرکت آقای نجفی با اراوه توضیحات جامع در خصوص محصولات تولیدی ، خطوط تولید ، اشتغال زایی و سایر موارد مخصوصا طرح انتقال و توسعه کارخانه از محل فعلی به شهرک امید البرز و افزایش ظرفیت تولید ، اشتغال و اضافه گردیدن محصولات خانگی از قبیل تلویزیون ، کولر گازی و محصولات لوازم خانگی کوچک بررسی شد و مسئولین محترم استان در جریان کار قرار گرفتند.

بازدید مدیر عامل محترم شهرک های صنعتی استان البرز
بازدید مدیر عامل محترم شهرک های صنعتی استان البرز
بازدید مدیر عامل محترم شهرک های صنعتی استان البرز
بازدید مدیر عامل محترم شهرک های صنعتی استان البرز
بازدید مدیر عامل محترم شهرک های صنعتی استان البرز